Hĺbková tlaková masáž („biely medveď“)

Táto masáž, pôvodne vykonávaná budhistickými mníchmi, je pridružená k tradičnej čínskej medicíne. Sú v nej niektoré prvky z thajských masáži. Jej staroslovanský variant sa volá biely medveď. Masér dáva impulzy, rytmicky prenáša váhu svojho tela na jednotlivé oblasti bodov a zóny tela klienta. Stláča a uvoľňuje mu tým povrchové a hĺbkové svaly, fascie a úpony. Zmäkčuje stvrdnutý väzivový aparát. Vďaka efektu tlakovej pumpy sa zo svalov vyháňa stagnujúca krv. Svaly sú takto sú pripravené na prijatie nového prítoku krvi a prílev energie. Rozpustením napätia v svalovom aparáte a fasciách sa navodzuje duševná relaxácia, hlboké psychologicko-emocionálne uvoľnenie. Použitie nôh a rúk pri masáži umožňuje pôsobiť väčším tlakom a koncentrovanejšie na tkanivo, a tým zvýšiť účinnosť masáže. Masírovaný leží na zemi vo voľnom odeve.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.