O mne

Poznávanie

"Masáž je jedným z najjemnejších umení a nie je iba otázkou technických zručností. Je otázkou lásky." Osho

Stačí si spomenúť na to, kým sme, t.j. samotným Bytím, Zdrojom, Existenciou, Pozorovateľom a nechať sa ním viesť. Nastáva uvoľnenie a stav rovnováhy na všetkých úrovniach. A to, ako dlho bude tento stav žitý vo svojej prirodenosti, vo veľkej miere záleží na nás. Môžem nás v tom chvíľu sprevádzať.


Od roku 1990 mi bolo umožnené absolvovať semináre, vzdelávania, pobyty v tichu , meditačné techniky všímavosti a vhľadu - vipassána, roky 1991-2002, taoistické cvičenia, Tai-chi, Qi gong, výcvik integračných konštelácií podľa W. Nellesa... a s rôznymi ázijskými a európskymi učiteľmi, zaoberajúcimi sa mysľou, vedomím...

Práca
Od roku 2002 využívam kombináciu rôznych masážnych a tzv. terpeutických  techník, poradenstvo v oblasti zdravého spôsobu života a v posledných rokoch intenzivnejšíe aj otázkami, kým sme a ako môžeme vnímať  svet inými "očami" ako doteraz.  Veľmi dobré výsledky dosahujem aj pri práci s klientmi pri individuálnych, často nešpecifikovaných a obtiažne diagnostikovateľných problémoch v oblasti  chrbtice, pohybového aparátu a podobne.

Použité techniky (v zátvorke je uvedený lektor kurzov):

- kraniosakrálna biodynamika ( r.2011- 2012, Abha Sajwel)

- čínske masáže Qi gong  Tuina ( Prof. MUDr. BAI Yungiao)
- Dornova a Breussova masáž (Doc. Anna Velisek)
- myofasciálne masáže ( Mgr. Ezechiel Kováč)
- kraniosakrálna terapia, úroveň I.,II a III. - facilitátor (fyzioterapeut Ulrich Hesse)
- jemné techniky uvoľňovania fascií  (Bc. Jaroslava Helembaiová)
- Shiatsu  (Ing.arch. Zuzana Šuková)
- pulzová diagnostika (Dušan Tomek)
- seminár I, II a III. The Reconnection a  Reconnection healing (Dr. Eric Pearl)
- seminár Emotional Freedom Techniques (Mgr. Ľuboš Kadlec)

- výuka konštelácií podľa W. Nellesa, integračné konštelácie (J. Pešička)
- viscerálna terapia - úroveň I. (fyzioterapeut Ulrich Hesse)

 

 

Ďalšie vzdelávacie semináre v oblasti masáží som absolvoval v strediskách INPROV BRNO, 1.škola tradiční čínske medicíny Praha, REMAS Piešťany a ŠKOMAS Bratislava.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.