O mne

Poznanie
Venovať sa hlbšie svojmu telu a mysli bolo mojím zámerom už od strednej školy. Na prelome rokov 1988 – 1989 som sa prostredníctvom učiteľa Tai-chi z Brna prvýkrát stretol s čínskym umením sebapoznania a sebarealizácie.Následne som absolvoval semináre a sústredenia ( Taojoga – škola pre inštruktorov, taoistické cvičenia, Tai-chi, Qi gong, meditačné techniky všímavosti a vhľadu) s rôznymi ázijskými a európskymi učiteľmi.

Získané vedomosti a skúsenosti, ktoré vychádzajú z tradičných euroázijských systémov, ako aj z najnovších aplikovaných poznatkov uplatňujem na praktické využitie pre súčasného človeka v jeho bežnom živote. Dôležitou súčasťou môjho záujmu naďalej zostáva veľká oblasť tradičnej čínskej medicíny.

Práca
Od roku 2002 sa venujem vykonávaniu rôznych masážnych techník a poradenstvu v oblasti zdravého spôsobu života. Veľmi dobré výsledky dosahujem pri práci s klientmi pri individuálnych, často nešpecifikovaných a obtiažne diagnostikovateľných problémoch chrbtice, pohybového aparátu a podobne.

Na odstraňovanie, resp. zmierňovanie týchto problémov využívam techniky (v zátvorke je uvedený lektor kurzov):

- čínske masáže Qi gong  Tuina ( Prof. MUDr. BAI Yungiao)
- Dornova a Breussova masáž (Doc. Anna Velisek)
- myofasciálne masáže ( Mgr. Ezechiel Kováč)
- kraniosakrálna terapia, úroveň I.,II a III. - facilitátor (fyzioterapeut Ulrich Hesse)
- jemné techniky uvoľňovania fascií  (Bc. Jaroslava Helembaiová)
- Shiatsu  (Ing.arch. Zuzana Šuková)
- pulzová diagnostika (Dušan Tomek)
- seminár I, II a III. The Reconnection a  Reconnection healing (Dr. Eric Pearl)
- seminár Emotional Freedom Techniques (Mgr. Ľuboš Kadlec)
- viscerálna terapia - úroveň I. (fyzioterapeut Ulrich Hesse)

 

Ďalšie vzdelávacie semináre v oblasti masáží som absolvoval v strediskách INPROV BRNO, 1.škola tradiční čínske medicíny Praha, REMAS Piešťany a ŠKOMAS Bratislava.

Pripravili sme pre Vás...

Kraniosakrálna biodynamika (13.08. 2013)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu. Viac informácii si prečítajte tu.

Viscerálna terapia - nový druh jemnej dotykovej terapie (20.10. 2010)

Viac informácii si prečítajte tu.

The Reconnection - trvalé znovunapojenie (14.07. 2010)

... vývoj a akcelerácia vašej  životnej cesty. Viac si prečítajte tu.