Kraniosakrálna biodynamika

Kraniosakrálna biodynamika je jemná, neinvazívna metóda, ktorá veľmi rešpektujúcim spôsobom podporuje múdrosť tela a jeho schopnosť znovunájdenia rovnováhy a zdravia.

Pracuje s formatívnymi silami, ktoré sú v tele prítomné už od počatia, a systémom pulzov mozgomiešneho moku, ktorý vyživuje, detoxikuje a chráni celý nervový systém.

Základy tejto práce položil Dr. W. Sutherland, ktorý objavil existenciu jemných rytmov v tele a ich význam pre zdravie. Pracoval nielen s pohyblivosťou lebečných kostí a membrán, ale tiež s telesnými tekutinami, biodynamickou potenciou a tvorivým princípom Dychu Života.

Kraniosakrálne biodynamické ošetrenie je založené na akceptovaní prirodzených životných síl, ktoré organizujú, udržujú a oživujú telesné štruktúry a ich funkcie. Terapeut využíva jemný dotyk rúk k počúvaniu jemných rytmov v tele klienta a rozpúšťaniu vzorcov napätia. Spolupracuje s vrodenými silami zdravia a podporuje ich prejav. Do tela klienta terapeut nič nevkladá ani z neho nič nebere, len podporuje samoliečebný proces a aktivuje liečivé zdroje, ktoré vovnútri všetci máme. Ošetrenie nerieši následky symptómov, ale ich príčinu. Ide do jadra problémov, za symptómy, do priestoru, kde je zdravie vždy prítomné, kde nikdy nebolo stratené. Privádza nás k vlastnej esencii, zdraviu a celistvosti.

"Zdravie je prejavom života, je to vnútorná tvorivá sila, prirodzená múdrosť, ktorá je vždy prítomná, dokonca aj v období choroby alebo v prípade traumy."

Terapeut špecifickým spôsobom podporí uvoľnenie vzorcov napätia v tele, ktoré sa môžu nachádzať v tkanivách, kostiach, membránach, alebo ako stagnácia v telesných tekutinách. Zostáva prítomný, uzemnený, celistvý a udržuje bezpečný priestor, čím vám umožní pokojne pozorovať, objavovať a preskúmavať svoje vnútorné procesy.

Každé ošetrenie je individuálne, neaplikuje se mechanicky ako technika, ale "počúva sa" systém ako celok, s dôverou k múdrosti tela a rešpektom k individuálnym potrebám. Telo si z každého ošetrenia vezme presne toľko, koľko je pripravené prijať, a tým nedochádza k prehlteniu systému, alebo k narušeniu hraníc.

Klienti často popisujú zážitky hlbokej relaxácie, ticha a zjednotenia. Niekedy sa stáva, že hlboko zaspia, inokedy vnímajú pocity a telesné vnemy ako napr.: teplo, húpanie, vibrácie, rozširovanie do priestoru, jemné pohyby a prúdenie.

Frekvencia ošetrenia je u každého človeka individuálna. Pre účinnost a dlhodobý efekt sa odporúča 10 ošetrení s odstupom jedného alebo dvoch týždňov.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.