Qigong tuina

Vychádza z poznatkov tradičnej čínskej medicíny (pentagramu). Na rozdiel od klasickej tuina masáže, qigong tuina masáž je postavená na úplnom uvoľnení klienta, ako aj terapeuta. Samotnému ošetreniu môže predchádzať diagnostika podľa jazyka a pulzová diagnostika. Cieľom je odstrániť škodliviny, spriechodniť akupunktúrne dráhy, oživiť krv, rozptýliť stagnácie v prúdení čchi (vrátane spazmov a opuchov), uvoľniť napätie vo svaloch a psychické napätia, rozhýbať kĺby, a tak uviesť klienta do stavu harmónie a pokoja. Toto sa dosahuje pomocou rôznych čínskych masážnych techník akupresúry (akupunktúry bez ihiel) v kombinácii s manipulačnými a jemnými nápravnými technikami. Je to metóda neinvazívna, dá sa aplikovať aj cez odev.

Metódu je vhodné použiť pri: ochorení celej chrbtice, tlaku nervového koreňa, zápaloch ramien, ťažkostiach s kolenami, vysokým krvným tlakom, dne, problémami s otehotnením. Tuina masáž má aj preventívny a regeneračný účinok.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.