Rekonektívne liečenie.

„Každý má v živote nejaký cieľ..... nejakú jedinečnú schopnosť alebo talent, ktorý môže ponúknuť druhým. A keď svoj talent použijeme v prospech druhých, prežívame extázu svojho vlastného ducha, čo je najvyšším cieľom.“

Deepak Chopra, M.D.

 

„Ako dlho ešte dovolíš, aby tvoja energia spala? Ako dlho budeš ignorovať veľkosť svojho ja?

Osho

 

Energia versus duch

V súvislosti s liečebnou prácou obvykle nepoužívam slovo energia. Za prvé preto, že je to príliš chladný a mechanický výraz a za druhé, že energia slabne so vzdialenosťou. Naopak, frekvencia reintegračného kontinua neslabne so vzdialenosťou. Je tomu tak preto, že k liečeniu a transformácii dochádza prostredníctvom informačnej výmeny – presne prostredníctvom „svetla a informácií“.  Hoci liečenie môže byť prenášané energiou, energetický nosič informácie je len jedným z mnohých  ďalších. Jednoduchou analógiou je šepkanie. Napriek tomu, že šepkanie vyžaduje omnoho menej energie než kričanie, prenáša rovnaké množstvo informácií. Inými slovami, prenos informácií nezávisí na množstve energie. Z tohto dôvodu vás reintegračné liečenie dovedie ďaleko za hranice akéhokoľvek energetického liečenia.

Reintegračné liečenie je teda bližšie k duchovnému liečeniu. Mimochodom, ani duchovné liečenie nie je presný výraz, pretože to pripomína spiritualistickú seansu. Onmoho presnejšia definícia je „duchovná výmena informácií“

Úryvok z knihy Dr. Erica Pearla Reconnection návrat k liečivej energii.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.