Mäkké techniky, PIR, uvoľňovacie techniky + reflexná segmentová masáž

Veľmi dobré techniky na nešpecifické bolesti chrbta, ktoré väčšinou nie je možné zobraziť pomocou RTG, SONOGRAFIE ani CT. Procedúra sa začína palpáciou odporu kože a tkanív, vyšetrením kĺbovej a svalovej funkcie, vyšetrením porúch statiky a pohybového aparátu. Pri týchto mäkkých mobilizačných technikách sa používa PIR (postizometrická relaxácia – pohľad očí v smere pohybu, hlboký nádych a výdych).

Reflexná segmentová masáž pôsobí na nervový systém cez reflexné oblúky, t.j. podnety vychádzajúce z periférie (kože, svalov, fascií) a prostredníctvom týchto podnetov sa ovplyvňujú jednotlivé vnútorné orgány. Väčšinou sú to krúživé pohyby rúk.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.