Rekonektívne liečenie

Rekonenktívne liečenie predstavil Američan Dr. Eric Pearl (pôvodne chiropraktik), ktorý robí  semináre po celom svete.Je to širokofrekvenčné bezdotykové pôsobenie sprostredkúvajúce klientovi neverbálne informácie, svetlo a energiu na dosiahnutie rovnováhy a integrity na všetkých úrovniach ľudskej bytosti. Nie je to však klasické energetické liečenie, ani liečenie na základe symptómov.

Telo sa znovu aktivuje a napája sa na veľké spektrum energií a informácií a samo si určí, čo je v tele v danú chvíľu nutné najrýchlejšie opraviť.Väčšinou stačí jedno až tri sedenia. Reakcie na liečenie vnímajú klienti už počas sedenia, ale skutočné a trvalé zmeny môžu nastať aj po dlhšom časovom odstupe. Nie je však dobré očakávať konkrétne výsledky, ale najlepšie je byť otvorený všetkému, čo príde.

Rekonektívne liečenie je nový spôsob fungujúci za hranicami dosiaľ používaných techník a metód. V súčasnosti prebiehajú vedecké výskumy, ktoré sa snažia bližšie objasniť tento fenomén.

The Reconnection - trvalé znovunapojenie

The Reconnection na rozdiel od rekonektívneho liečenia sa vykonáva iba jedenkrát za život a je nevyhnutnou podmienkou zúčastnenia sa seminára stupňa III. Zároveň tvorí plný priesečník rekonektívneho liečenia.

Pri The Reconnection sa telo človeka znovunapojuje cez axiotonálnu mriežku na vzorec Zeme (energetické dráhy). Vesmír má systém axiálnych dráh, človek má meridánové dráhy a Zem má systém energetických dráh.

Axiálny (osový) - znamená štruktúra, uhol, architektúra, geometria. Axiálny nám dáva informáciu o našom živote, čo robiť, ako a kde žiť.

Tonálny - sú to farby, zvuky, vibrácie, vône.

Kedysi sme boli napojení na zdroj svetla a informácií, avšak túto schopnosť sme postupne strácali a pomocou The Reconnection  znovu môžeme nadobudnúť. Samozrejme nie je to akoby sme sa napojili na telefónnu linku, ale celé prepojenie tam je. The Reconnection sa robí počas dvoch dní osobne. Jedno sedenie trvá približne 45 až 50 minút, výnimočne aj dlhšie.

Cena za znovunapojenie je 333 dolárov (prepočítanie na EURO).

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (21.06. 2018)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie21.6. o 18 15 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.