Rekonektívne liečenie

Rekonenktívne liečenie predstavil Američan Dr. Eric Pearl (pôvodne chiropraktik), ktorý robí  semináre po celom svete.Je to širokofrekvenčné bezdotykové pôsobenie sprostredkúvajúce klientovi neverbálne informácie, svetlo a energiu na dosiahnutie rovnováhy a integrity na všetkých úrovniach ľudskej bytosti. Nie je to však klasické energetické liečenie, ani liečenie na základe symptómov.

Telo sa znovu aktivuje a napája sa na veľké spektrum energií a informácií a samo si určí, čo je v tele v danú chvíľu nutné najrýchlejšie opraviť. Reakcie na liečenie vnímajú klienti už počas sedenia, ale skutočné a trvalé zmeny môžu nastať aj po dlhšom časovom odstupe. Nie je však dobré očakávať konkrétne výsledky, ale najlepšie je byť otvorený všetkému, čo príde.

Rekonektívne liečenie je nový spôsob fungujúci za hranicami dosiaľ používaných techník a metód. V súčasnosti prebiehajú vedecké výskumy, ktoré sa snažia bližšie objasniť tento fenomén.Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.