Viscerálna terapia

Viscerálna terapia je nový druh terapie zaoberajúci sa problematikou  funkčných porúch vnútorných orgánov a ich závesného aparátu v celej náväznosti na ostatné čast ľudského tela. Táto terapia nie je náhradou západnej medicíny, rozširuje však jej diagnostické a terapeutické možnosti.
Nevyhnutnou podmienkou zdravia je prúdenie krvi a lymfy a šírenie signálov nervového systému. Výsledkom akejkoľvek blokády, fixácie alebo adhézie (priľnavosti tkanín, najmä po operačných stavoch) je chorobný stav organizmu. Pomocou techník viscerálnej terapie sa odstraňujú tieto blokády, fixácie alebo adhézie, zlepšuje sa nevyhnutný pohyb vnútorných orgánov, čím prichádza k celkovej úprave zdravotného stavu.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.