EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT (Emotional Freedom Techniques) je meridánová energetická terapia. Namiesto akupunktúrnych ihiel sa energetické body stimulujú končekmi prstov. Terapia prebieha formou voľného rozhovoru terapeuta s klientom, zameraného na fyzické, prípadne mentálne zdroje problémov.

Aj keď je základná aplikácia EFT (poklopkávanie) vo svojej podstate jednoduchá, pre dosiahnutie 100 %-ného úspechu je nutné maximálne uchopenie príčiny problému.

Princíp EFT fungovania je podobný ako šúpanie cibule. Klient postupne odstraňuje jednotlivé vrstvy (aspekty problému) až pokiaľ nedospeje k úplnému odstráneniu problému.

EFT čerpá aj z oblasti psychológie (formovanie pozitívneho prehlásenia) a zároveň využíva poznatky starých terapeutických metód postavených na meridiánoch a prúdení energií v ľudskom tele.

Možnosti využitia EFT:

-          rôzne typy fóbií

-          depresie

-          vysoký krvný tlak

-          migrény

-          svalová dystrofia

-          bolesť (aj chronická)

-          stavy náhlej uzkosti

-          problémy vo vzťahoch

-          dyslexia

-          alergia

-          nespavosť

-          sebaúcta

-          odpútanie sa od minulosti

-          a iné

 

„Všetka hmota je tvorená energiou.“

Albert Einstein

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.