Kraniosakrálna terapia

Čo je kraniosakrálny rytmus?

Tento, vlnám podobný rytmus, vzniká dôsledkom produkcie mozgovomiechovej tekutiny (liquoru) a jeho odvádzaním krvným systémom. Frekvencia u zdravého človeka je 6 – 8 cyklov za minútu, možno ho vnímať jemnými dotykmi po celom tele, najlepšie na hlave, krížovej kosti a na nohách.

Kraniosakrálny rytmus sa odvíja v dvoch pohybových fázach:  rozširovanie a sťahovanie. Čím lepší je kraniosakrálny rytmus, tým lepšie sú prepojené všetky bunky, čo svedčí o dobrom stave organizmu. Preto je intenzita, kvalita a plynulosť kraniosakrálneho rytmu pre terapeuta kritériom pri rozhodovaní,  ktoré techniky majú byť aplikované a aké budú vyhliadky na úspech terapie. Dôležitou súčasťou kraniosakrálneho rytmu je dosiahnutie tzv. nulového bodu. Produkcia liquoru sa zastavuje alebo výrazne redukuje. Nulový bod má uvolňujúci, osviežujúci a vyrovnávajúci efekt. Počas nulového bodu sa kraniosakrálny systém zotavuje a silnie. Nulové body uvoľňujú väzivá v celom tele, obnovujú flexibilitu autonómneho nervového systému, redukujú stres a jeho emocionálne následky, pôsobia ukludňujúco na hyperaktívne deti a vytvárajú spojenie s autistickými deťmi, majú pozitívne efekty na depresie a psychosomatické problémy.

 

Seminár:  Kraniosakrálna terapia I.

....ak je kraniosakrálny rytmus  trvalo brzdený, vzniká množstvo bolestí hlavy. Aj školská medicína vie a uznáva, že bolesti hlavy sú podmienené emocionálne, a to nie je nič metafyzického, ale súvisí to so svalovým napätím a obmedzeným dýchaním. Systém hlavových membrán sa dostane do stresu, t.j. mení sa prekrvenie, mozgové a hlavové nervy už nefungujú optimálne a na konci tejto rady je napríklad príznak migrény...

Ulrich Hesse

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.