Kraniosakrálna biodynamika

Ako následok chorôb, emočného stresu, úrazov, tráum a dlhodobej záťaže sa v priebehu života vytvárajú v systémoch človeka miesta rôzne veľkého napätia. Navonok sa prejavujú zväčša ako dysfunkcia, stagnácia, prípadne bolesť. Počas terapie a následne počas ďalších dní sa uvoľňuje toto napätie v celom psychickom a fyzickom systéme človeka. Obnovuje sa pôvodné prúdenie energie a zvyšuje sa vitalita, následkom čoho bolesti ustúpia a miesta napätia sa regenerujú. Celý organizmus sa harmonizuje a narastá jeho schopnosť vyrovnať sa s bežnou záťažou.

Terapeut vedie klienta ku stíšeniu, uvoľneniu a vnímaniu tela. V prostredí dôvery, podpory a bezpečia sa klient dostáva do stavu celkového ukľudnenia a hlbokej relaxácie. Terapeut prostredníctvom citlivých rúk vníma jemné pravidelné rytmy a ich zmeny, ktorú sú dôležitým zdrojom klinických informácií. Súčasne v psychofyzickom systéme klienta neustále dochádza k procesom harmonizácie, usporiadavania a regenerácie. Terapeut vytvára v priebehu terapie vhodné podmienky, vďaka ktorým sa tieto samoliečebné procesy zosilňujú. Terapeut s klientom komunikuje a podporuje ho v jeho procese. Pri terapii a po nej dochádza okrem iného aj k detoxikácii organizmu.

Pripravili sme pre Vás...

Stretnutie v prítomnosti alebo kým skutočne sme. (28.02. 2019)

Pozývam vás na spoločné stretnutia so zdieľaním individuálnych a zároveň jednoduchých skúseností žitia v prítomnosti.

Kde: Mierova 116. Kedy: pokračovanie28.2. o 18 00 hod. Príspevok: 3E


Prihlasovanie: vopred mailom, telefonicky 0948045565, cez FB, dá sa prísť aj bez prihlásenia.

S čím sa stotožňujeme, tým sme.

 

 

O Živote (30.10. 2017)

Nie je potrebné veriť alebo neveriť. NEZASAHUJTE. Nemôžete zlepšiť to, čo  už je dokonalé. Len zostaňte tichý a prázdny. Mooji

Kraniosakrálna biodynamika (18.10. 2017)

Ľudskú bytosť vníma ako celok a všetky jej súčasti uvádza do harmonického súladu.

Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života. Kraniosakrálna biodynamika, (ďalej len CSB) používa spojenie „Dynamický kľud“. Tento kľud je esenciálny a živý. Môžeme ho vnímať aj ako „Zdroj, Prvotné vedomie, Existencia, Boh, Tao, Tvorivá inteligencia, Prvotný stav napojenia sa na neobmedzený potenciál.“

 

 

Viac informácii si prečítajte tu.